FACEBOOKOVÁ PORADNA

FACEBOOKOVÁ PORADNA

Prosím, vyplňte tento formulář, který je určen jen pro členy Facebookové skupiny Právní poradna na Facebooku bez poplatků.

 

Zadáním dotazu a vyplněním výše uvedených informací souhlasíte s tím, že Vámi předané informace v poli ,,Předmět“ a ,,Popis situace“ budou veřejně zobrazeny členům Facebookové skupiny Právní poradna na Facebooku bez poplatků.
V poli ,,Jméno“ uveďte identifikaci Vaší osoby takovým způsobem, který je přiměřený a vhodný vzhledem k povaze facebookové skupiny. Nejste povinni uvést skutečné jméno či příjmení. Na druhou stranu hanlivá či vulgární jména budou bez dalšího smazána a na dotazy zadanými pod takovýmito jmény nebude odpovězeno.
V poli ,,Email“ vyplňte funkční email, ke kterému máte přístupová práva, pro případné ověření korektnosti, nebo pro zaslání soukromých odpovědí.

Na dotazy odpovídáme buď:
a) soukromě – v případech, kdy se nehodí odpověď zveřejnit, nebo
b) veřejně. Veřejné odpovědi publikujeme vždy v úterý a pátek v 10 hod.

Vámi uvedené údaje nejsou žádným způsoben shromažďovány, uchovávány a ani zpracovány ve smyslu § 4 písm. e), f) a g) zák. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále ,,ZOOÚ“) a slouží výhradně pro zadání jednorázového dotazu do Právní poradny na Facebooku bez poplatků. Vzhledem k tomu, že nejste povinni uvést své skutečné jméno, nejedná se ani o osobní údaj ve smyslu § 4 písm. a) ZOOÚ, a není tedy dána aplikace ZOOÚ, popř. je dle §3 odst. 4 ZOOÚ vyloučena.