JAN MATĚJÍČEK

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní kancelář Matějíček s. r. o.,
Římská 1222/33, Praha 2 – Vinohrady,
PSČ 120 00
IČO: 21032751

ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ
V PRAZE

JAN MATĚJÍČEK

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní kancelář Matějíček s. r. o.,
Římská 1222/33, Praha 2 – Vinohrady,
PSČ 120 00
IČO: 21032751

ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ
V PRAZE

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY PRO KAŽDÉHO

Poskytujeme komplexní právní podporu a služby ve všech významných oblastech práva už více než 15 let. Provádíme sepis smluv, přípravu právních rozborů a právní poradenství ve všech frekventovaných oblastech práva.

OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo​

 • založení s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.
 • podání rejstříkovému soudu
 • změny v těchto obchodních společnostech
 • právo nekalé soutěže
 • smlouvy z oblasti obchodního práva (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, atd.)

OBČANSKÉ PRÁVO

Občanské právo​

Poskytujeme právní poradenství při
 • vymáhání pohledávek
 • řešení podílového spoluvlastnictví
 • bezdůvodném obohacení
 • náhradě škody
 • sepisu plných mocí
 • sepisu všech smluvních typů (např. smlouvy kupní, darovací, nájemní, podnájemní, smluv pro převod/prodej nemovitostí, smluv upravujících služebnosti, atd.)

RODINNÉ PRÁVO

Rodinné právo​

 • poskytování poradenství v rodinně právních vztazích
 • sepis všech dokumentů a smluv (včetně podání k soudu) souvisejících s oblastí rodinného práva
 • problematika majetkoprávní související s rodinným právem

KORPORÁTNÍ PRÁVO

Korporátní právo​

 • fúze a akvizice, včetně poskytnutí určité formy obchodního vyjednávání a vyřešení právních, správních, a prostřednictvím prověřených dodavatelů i účetních a daňových aspektů fúze
 • prodej českých společností do zahraničí a naopak nákup zahraničních společností českou společností

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní právo​

 • sepis prac. smluv, výpovědí, dohod o skončení prac.poměru
 • poradenství v oblasti pracovního práva

TRESTNÍ PRÁVO

Trestní právo​

V této oblasti pro klienty zejména zajišťujeme:
 • obhajobu v přípravném řízení
 • obhajobu v řízení před soudy
 • právní zastoupení poškozených

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní právní služby zahrnující zejména:
 • zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik
 • pomoc a poradenství klientům s realizací a administrací zadávacích řízení, včetně přípravy veškeré smluvní dokumentace
 • právní audity (due diligence) realizovaných zadávacích řízení
 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Insolvenční právo​

V této oblasti poskytujeme právní servis zejména v oblastech:
 • insolvence právnických a fyzických osob
 • oddlužení fyzických osob

PRÁVO DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Právo duševního a průmyslového vlastnictví

Poskytujeme právní služby v celé této oblasti, zejména pak ve věcech:
 • autorského práva
 • poradenství ve věcech týkajících se ochranných známek, práv průmyslových—patentů, užitných vzorů, označení původu a zeměpisného označení
 • licence a franchisingu
 • internetového práva a informačních technologií

OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo​

 • založení s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.
 • podání rejstříkovému soudu
 • změny v těchto obchodních společnostech
 • právo nekalé soutěže
 • smlouvy z oblasti obchodního práva (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, atd.)

OBČANSKÉ PRÁVO

Občanské právo​

Poskytujeme právní poradenství při
 • vymáhání pohledávek
 • řešení podílového spoluvlastnictví
 • bezdůvodném obohacení
 • náhradě škody
 • sepisu plných mocí
 • sepisu všech smluvních typů (např. smlouvy kupní, darovací, nájemní, podnájemní, smluv pro převod/prodej nemovitostí, smluv upravujících služebnosti, atd.)

RODINNÉ PRÁVO

Rodinné právo​

 • poskytování poradenství v rodinně právních vztazích
 • sepis všech dokumentů a smluv (včetně podání k soudu) souvisejících s oblastí rodinného práva
 • problematika majetkoprávní související s rodinným právem

KORPORÁTNÍ PRÁVO

Korporátní právo​

 • fúze a akvizice, včetně poskytnutí určité formy obchodního vyjednávání a vyřešení právních, správních, a prostřednictvím prověřených dodavatelů i účetních a daňových aspektů fúze
 • prodej českých společností do zahraničí a naopak nákup zahraničních společností českou společností

TRESTNÍ PRÁVO

Trestní právo​

V této oblasti pro klienty zejména zajišťujeme:
 • obhajobu v přípravném řízení
 • obhajobu v řízení před soudy
 • právní zastoupení poškozených

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní právo​

 • sepis prac. smluv, výpovědí, dohod o skončení prac.poměru
 • poradenství v oblasti pracovního práva

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní právní služby zahrnující zejména:
 • zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik
 • pomoc a poradenství klientům s realizací a administrací zadávacích řízení, včetně přípravy veškeré smluvní dokumentace
 • právní audity (due diligence) realizovaných zadávacích řízení
 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Insolvenční právo​

V této oblasti poskytujeme právní servis zejména v oblastech:
 • insolvence právnických a fyzických osob
 • oddlužení fyzických osob

PRÁVO DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Právo duševního a průmyslového vlastnictví

Poskytujeme právní služby v celé této oblasti, zejména pak ve věcech:
 • autorského práva
 • poradenství ve věcech týkajících se ochranných známek, práv průmyslových—patentů, užitných vzorů, označení původu a zeměpisného označení
 • licence a franchisingu
 • internetového práva a informačních technologií
O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby ve všech významných oblastech práva, a to jak na území České republiky, tak společně s partnerskými zahraničními kancelářemi i na území Slovenska a Německa.

Vzhledem k tomu, že naším cílem je poskytovat své služby na vysoké odborné a profesionální úrovni, neustále se vzděláváme a sledujeme nejnovější judikaturu či odborné publikace tak, abychom vždy při řešení každého právního případu mohli zohlednit aktuální vývoj v dané oblasti. Preferujeme zejména individuální přístup k požadavkům klienta.

Advokát se při výkonu advokacie řídí ustanoveními zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění a dále stavovskými předpisy České advokátní komory, zejména etickým kodexem České advokátní komory.

ZASTUPUJEME SVÉ KLIENTY JAK VE SPORNÉ, TAK V NESPORNÉ AGENDĚ, A TO ZEJMÉNA V:

 • zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
 • sepisování smluv a jiných listin
 • zastupování před státními orgány a orgány samosprávy
 • poskytování právních porad
 • zastupování před obecnými soudy, včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR
 • zastupování před Ústavním soudem ČR
 • zastupování v řízení ve věcech vkladu do katastru nemovitostí
 • obhajoba v trestním řízení
 • Důvěra mezi advokáty (advokátními koncipienty) a našimi klienty
 • Naslouchat potřebám našich klientů a respektovat jejich přání a názory
 • Vysoká úroveň odborných znalostí v oblasti práva
 • Intenzivní spolupráce s odborníky z jiných oborů
 • Individuální a profesionální přístup ke klientovi
 • Předklání více možných řešení problémů klienta, je-li to možné
 • Maximální úsilí o dosažení optimálního řešení
 • Rychlé, přesné a vysoce odborné řešení požadavků klienta
 • V pracovní dny časově neomezená a intenzivní komunikace s klientem

PRIORITY NAŠÍ KANCELÁŘE VE VZTAZÍCH K NAŠIM KLIENTŮM:

PRIORITY NAŠÍ KANCELÁŘE VE VZTAZÍCH K NAŠIM KLIENTŮM:

 • Důvěra mezi advokáty (advokátními koncipienty) a našimi klienty
 • Naslouchat potřebám našich klientů a respektovat jejich přání a názory
 • Vysoká úroveň odborných znalostí v oblasti práva
 • Intenzivní spolupráce s odborníky z jiných oborů
 • Individuální a profesionální přístup ke klientovi
 • Předklání více možných řešení problémů klienta, je-li to možné
 • Maximální úsilí o dosažení optimálního řešení
 • Rychlé, přesné a vysoce odborné řešení požadavků klienta
 • V pracovní dny časově neomezená a intenzivní komunikace s klientem
POTŘEBUJETE PRÁVNÍ RADU?

POTŘEBUJETE PRÁVNÍ RADU?

VIDEOKONFERENCE

 • 30 min. videoporada s advokátem ohledně Vaší právní záležitosti
 • termín hovoru sjednáme předem dle Vašich časových možnostíOSOBNÍ SCHŮZKA

 • 45 min. jednání s advokátem v naší kanceláři
 • termín sjednáme předem již na následující pracovní dnyPrávní poradna

Právní poradna

Domluvte si s námi konzultaci! Vyplňte formulář s krátkým popisem Vašeho problému či Vašich požadavků na právní služby a my se ozveme ihned, jakmile to bude možné. Rádi s Vámi vše probereme a navrhneme vhodné řešení celé situace.

KARIÉRA

KARIÉRA

V současné době nehledáme nového kolegu – koncipienta.