POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ

Ve smyslu ustanovení zákona o advokacii se na činnost advokáta a advokátní kanceláře vztahuje pojištění z titulu odpovědnosti za případnou škodu způsobenou při poskytování právních služeb advokátem a to do výše škody 3 mil. Kč. Nad zákonnou výši pojištění z titulu odpovědnosti za případnou škodu způsobenou při poskytování právních služeb advokátem jsme individuálně připojištěni, a to až do celkové výše škody 10 mil. Kč včetně adv. úschov a směnek.