PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Elektronická komunikace / Electronic communication

E-maily odesílané advokátem uvedeným výše jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný advokátem uvedeným výše obdrželi omylem, neprodleně nás, prosím, kontaktujte.
Elektronická komunikace představuje určitá rizika. E-mail může být ovlivněn zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. Specifické právní otázky mohou vznikat při použití e-mailu ke komunikaci mezi klientem a advokátem. Pokud máte zájem o další informace o možných dopadech komunikace e-mailem, prosím, kontaktujte nás. Vycházíme z předpokladu, že každý, kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

Any e-mail sent from attorneys at law mentioned above is intended only for the addressee(s) and may contain confidential information. If you have received any e-mail in error please contact us immediately.
There are risks in communicating by e-mail. E-mail may be susceptible to data corruption, delay, interception and unauthorised amendment or computer viruses and we do not accept liability for any such corruption, delay, interception, amendment, viruses or their their consequences. Further issues arise from the use of e-mail within the client/attorney relationship. If you would like further information about the implications of communicating by e-mail, please contact us. Anyone who communicates with us by e-mail is taken to accept the risks in so doing.

Právní služby / Legal Services

Právní služby jsou poskytovány advokátem Mgr. Janem Matějíčkem a advokátními koncipienty.

Legal services are provided by Mgr. Jan Matějíček, attorney at law and by junior lawyers.

Upozornění / Disclaimer

Vynaložili jsme maximální úsilí pro zajištění správnosti informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně, s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nemůžeme převzít žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto webových stránkách.

Every effort has been taken to ensure the accuracy of the information on this website, and the internet links established here. However, because of the nature of the medium and the risks of interruption and disruption, any and all liability which might arise from your use or reliance on the information or links contained on the website is excluded.